PL

STREFA LOGOWANIA

Flash-Chat  »  Pomoc  »  Pomoc dla użytkowników (Spis komend)

POMOC DLA UŻYTKOWNIKÓW

Spis komend

Wszystkie komendy zaczynają się od znaku / tzn. że jeśli chcesz wywołać jakieś polecenie to w linii do wprowadzania tekstu wpisujesz np.: /bans i zatwierdzasz klawiszem Enter.

Podwójny znak / na początku linii jest zamieniany na pojedynczy i wysyłany jest jako wypowiedź.

Komendy dostępne dla wszystkich

/msg psuedo komunikat

Wysyła komunikat prywatny do użytkownika o pseudonimie pseudo o treści komunikat.Przykład:

/msg bob jak leci?
/me komunikat

Wyświetla komunikat w trzeciej osobie, zmieniając jednocześnie kursywe czcionki. Uwaga - nadmierne stosowanie tej komendy może oznaczać zaburzenia osobowości ;) Przykład:

/me przeciaga sie na krzesle
/info nick

Wyświetla informacje o użytkowniku nick Przykład:

/info chords
/bans

Wyświetla listę aktualnie zbanowanych adresów IP wraz z czasem trwania

/topic

Wyświetla aktualny temat w pokoju

/history ilość

Zmienia ilość pamiętanych wypowiedzi w oknie czata (zanim zaczną znikać). Domyślna wartość to 150. Jeśli posiadasz wolny komputer ustaw mniejszą wartość.Przykład:

/history 50
/clear

Czyści okienko rozmów.

/timestamp format

Ustawia znacznik czasowy umieszczany przed wypowiedzią zamieniając jednocześnie format zgodnie z poniższą tabelą:

formatZamienia na
24Aktualną godzinę w formacie 24-godzinnym od 00 do 23
12Aktualną godzinę w formacie 12-godzinnym od 1 do 12
mmAktualną minutę (od 00 do 59)
ssAktualną sekundę (od 00 do 59)
ALiterę A dla godzin przedpołudniowych i P dla godzin popołudniowych

Znaki nie wymienione w tabeli nie są zamieniane.Przykład:

/timestamp
usuwa wyświetlanie znaczników czasowych
/timestamp [24:mm:ss]
/timestamp 12:mm:ss AM|
/defaultcolor RRGGBB

Pozwala na zmiane domyślnego koloru (po zalogowaniu do pokoju). O ile oczywiście dany pokój na to zezwala. Patrz też /color.Przykład:

/defaultcolor #2
/defaultcolor FF0080

Komendy dostępne dla administratorów

/topic temat

Ustawia nowy temat rozmowy w pokoju na temat.Przykład:

/topic o nowo wydanej grze
/color RRGGBB pseudo

Zmienia kolor wybranego użytkownika na RRGGBB - szesnastkowo (hex). Gdy nie podamy nazwy użytkownika zmieniamy własny kolor. Domyślne kolory czata są dostępne pod numerami od #1 do #6. Przykładowa paleta kolorów znajduje się tutaj.Przykład:

/color FF00FF
/color #5
/color #2 ~ktosik
/kick pseudo komentarz

Wyrzuca użytkownika o pseudonimie pseudo z pokoju. Opcjonalny drugi argument pozwala na dodanie komentarza.Przykład:

/kick ~jojo nie przeklinaj
/ban ip czas

Banuje użytkownika na podany okres czasu (domyślnie jedna godzina). Użytkownik o podanym IP nie ma w tym czasie możliwości wejścia do pokoju. Czas trwania bana może się wachać od 1 minuty do 1 miesiąca (30 dni).Przykład:

/ban globus
/ban ~lol 2g30m
/ban 83.29.200.10
/ban 83.29.200.11 1d5m2g
/unban ban

Zdejmuje ban założony komendą /ban Przykład:

/unban #1
/unban 83.29.200.11
/moderate

Rozpoczyna rozmowe moderowana w pokoju. Od tej pory wszystkie wypowiedzi beda musialy byc najpierw zaakceptowane, zanim zostana publicznie wyswietlone.
Uwaga: musisz miec odblokowane wyskakujace okienka popup, jesli korzystasz z tej opcji, poniewaz moderacja pojawia sie w nowym oknie przegladarki.

Klawiszologia

, - za pomocą strzałek (góra, dół) możesz przewijać ostatnio wpisane kwestie.

PageUp, PageDown - przewijanie okienka rozmów

Ctrl+], Ctrl+[ - skalowanie tekstu w okienku rozmów

TOPLISTA CHATÓW

Najaktywniejsze pokoje publiczne w tej chwili.

+ Więcej czatów (0)

Flash-chat.pl © 2005 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Valid HTML & CSS